Psychoterapia

Poznawczo-behawioralna

Bitmap in Untitled-2

Psychoterapia Dzieci
i Młodzieży

 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD
 • Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia emocjonalne dzieci : lęk przed separacją, lęk społeczny, uogólnione zaburzenia lękowe
 • Depresja młodzieńcza, myśli samobójcze
 • Mutyzm wybiórczy
g2

Psychoterapia Dorosłych

 • Zaburzenia nastroju – zaburzenia afektywne
  dwubiegunowe, zaburzenia depresyjne,
 • Zaburzenia nerwicowe – zaburzenia lekowe w postaci fobii, zaburzenia lękowe uogólnione, lęk paniczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia stresowe pourazowe PTSD, zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia odżywiania

Diagnoza Psychologiczna

Dzieci i Młodzieży

psy 5

Diagnoza rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego przy pomocy testów psychologicznych. Diagnoza jest przeprowadzana jedynie przy użyciu wiarygodnych narzędzi diagnostycznych (standaryzacja, wysoka rzetelność, normy).

UMÓW WIZYTĘ

Koszt pojedynczej konsultacji, spotkania terapeutycznego oraz godziny badania diagnostycznego wynosi 100 pln za godzinę zegarową.