Psychoterapia

Poznawczo-behawioralna

Bitmap in Untitled-2

Psychoterapia Dzieci
i Młodzieży

 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD
 • Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia emocjonalne dzieci : lęk przed separacją, lęk społeczny, uogólnione zaburzenia lękowe
 • Depresja młodzieńcza, myśli samobójcze
 • Mutyzm wybiórczy
g2

Psychoterapia Dorosłych

 • Zaburzenia nastroju – zaburzenia afektywne
  dwubiegunowe, zaburzenia depresyjne,
 • Zaburzenia nerwicowe – zaburzenia lekowe w postaci fobii, zaburzenia lękowe uogólnione, lęk paniczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia stresowe pourazowe PTSD, zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia odżywiania

Diagnoza Psychologiczna

Dzieci i Młodzieży

psy 5

Diagnoza rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego przy pomocy testów psychologicznych. Diagnoza jest przeprowadzana jedynie przy użyciu wiarygodnych narzędzi diagnostycznych (standaryzacja, wysoka rzetelność, normy).