Anna Maria Sochacka

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia schematów

Terapia EMDR

Co to jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT)?

CBT jest terapią krótkoterminową, ukierunkowaną na rozwiązywanie Twoich bieżących problemów i uczenie Cię umiejętności zmiany dysfunkcjonalnego myślenia i zachowania. CBT opiera się na modelu poznawczym: sposób, w jaki postrzegasz daną sytuację wpływa na Twoje uczucia i zachowanie związane z ta sytuacją. Ważnym etapem procesu terapeutycznego jest modyfikowanie sposobu myślenia i zachowania, co w efekcie przynosi poprawę nastroju i funkcjonowania.

Terapia EMDR

Terapia przeznaczona dla osób, które doświadczyły traumatycznych przeżyć i obecnie odczuwają psychiczne i fizyczne konsekwencje tych doświadczeń (m.in: wysoki poziom stresu, wysoki poziom lęku, dominujące poczucie bezsilności, zaburzenia snu, drażliwość). Terapia EMDR jest rekomendowana jako druga co do skuteczności (po terapii poznawczo - behawioralnej) przez światową organizację zdrowia (WHO) i Amerykańskie Towarzystwo Psychiatrzyczne

Terapia Schematów

Wywodzi się z terapii poznawczo - behawioralnej, ale integruje elementy wielu innych podejść terapeutycznych w tym Gestalt, teorii przywiązania, psychoanalizy. Jest skuteczną terapią w pracy z osobami zmagającymi się z problemami osobowościowymi. Podstawowym celem terapii jest identyfikacja schematów - dysfunkcyjnych wzorców zachowania, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. W fazie zmiany schematów wykorzystywane są strategie poznawcze, doświadczeniowe, behawioralne i interpersonalne, ćwiczone są nowe funkcjonalne style radzenia sobie w codziennym życiu. Długość trwania terapii zależna jest od potrzeb pacjenta.