Anna Maria Sochacka

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia schematów

Terapia EMDR

Co to jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT)?

CBT jest terapią krótkoterminową, ukierunkowaną na rozwiązywanie Twoich bieżących problemów i uczenie Cię umiejętności zmiany dysfunkcjonalnego myślenia i zachowania. CBT opiera się na modelu poznawczym: sposób, w jaki postrzegasz daną sytuację wpływa na Twoje uczucia i zachowanie związane z ta sytuacją. Ważnym etapem procesu terapeutycznego jest modyfikowanie sposobu myślenia i zachowania, co w efekcie przynosi poprawę nastroju i funkcjonowania.

Terapia EMDR

Terapia przeznaczona dla osób, które doświadczyły traumatycznych przeżyć i obecnie odczuwają psychiczne i fizyczne konsekwencje tych doświadczeń (m.in: wysoki poziom stresu, wysoki poziom lęku, dominujące poczucie bezsilności, zaburzenia snu, drażliwość). Terapia EMDR jest rekomendowana jako druga co do skuteczności (po terapii poznawczo - behawioralnej) przez światową organizację zdrowia (WHO) i Amerykańskie Towarzystwo Psychiatrzyczne

Terapia Schematów

Wywodzi się z terapii poznawczo - behawioralnej, ale integruje elementy wielu innych podejść terapeutycznych w tym Gestalt, teorii przywiązania, psychoanalizy. Jest skuteczną terapią w pracy z osobami zmagającymi się z problemami osobowościowymi. Podstawowym celem terapii jest identyfikacja schematów - dysfunkcyjnych wzorców zachowania, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. W fazie zmiany schematów wykorzystywane są strategie poznawcze, doświadczeniowe, behawioralne i interpersonalne, ćwiczone są nowe funkcjonalne style radzenia sobie w codziennym życiu. Długość trwania terapii zależna jest od potrzeb pacjenta.

Terapia poznawczo-behawioralna jest oparta na dowodach naukowych.

CBT jest jedną z niewielu form psychoterapii, która została naukowo przebadana. Wyniki badań wskazują na wysoką skuteczność CBT w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych, zwłaszcza zaburzeń lękowych i depresyjnych. CBT jest także skuteczną formą terapii w pracy z dziećmi i młodzieżą. Z tego względu w wielu krajach CBT jest obecnie podstawową metodą leczenia zaburzeń psychicznych.

Najważniejsze etapy terapii – dzieci i młodzież

W przypadku terapii dzieci i nastolatków pierwsze dwa lub trzy spotkania służą zebraniu najważniejszych informacji poprzez wywiad z rodzicami i samym dzieckiem. Rozmowa z rodzicami dotyczy m.in. przyczyn zgłoszenia, dotychczasowego rozwoju dziecka, funkcjonowania rodziny i oczekiwań wobec terapii. W czasie rozmowy z dzieckiem dla terapeuty najważniejsze jest nawiązanie dobrego kontaktu i usłyszenie od niego samego o jego trudnościach. Po ustaleniu diagnozy problemu terapeuta wspólnie z rodzicami i dzieckiem podejmują decyzję o rozpoczęciu psychoterapii. Rodzice, dziecko i terapeuta podpisują kontrakt terapeutyczny i ustalają plan terapii.

Najważniejsze etapy terapii – osoby dorosłe

Pierwsze dwa lub trzy spotkania poświęcone są zebraniu informacji na temat problemu klienta, a także nawiązaniu przymierza terapeutycznego. Terapeuta tworzy indywidualną konceptualizację problemu, która jest podstawą do stworzenia planu terapii. Konceptualizacja jest następnie omawiana z klientem. Wspólnie wyznaczane są cele terapii. Czas trwania terapii zależy od rodzaju problemu. Najczęściej trwa od 6 tygodni do 6 miesięcy. Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut. Diagnoza może pociągać za sobą potrzebę konsultacji także z innym specjalistą.

glowa psycho

Anna Maria Sochacka

Psychoterapeuta

Specjalizuje się między innymi

w psychoterapii młodzieży i dorosłych.