Dorosłych

g2
  • Zaburzenia depresyjne
  • Zaburzenia lękowe - fobia społeczna, zaburzenia paniczne, agorafobia, zaburzenia lękowe uogólnione
  • Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne, dysmorfofobia, trichotillomania, wywołane zapalenie skóry
  • Zaburzenia stresowo pourazowe, ostre zaburzenie stresowe, zaburzenia adaptacyjne
  • Zaburzenia hipochondryczne
  • Zaburzenie jedzenia i odżywiania się - jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczna
  • Zaburzenia osobowości

Przebieg terapii

Dorosłych
psy 5

Terapia prowadzona jest po uprzedniej diagnozie klinicznej występujących trudności. Pierwsze dwa lub trzy spotkania poświęcone są zebraniu informacji na temat problemu klienta, a także nawiązaniu przymierza terapeutycznego. Terapeuta tworzy indywidualną konceptualizację problemu, która jest podstawą do stworzenia planu terapii. Konceptualizacja jest następnie omawiana z klientem. Wspólnie wyznaczane są cele terapii. Czas trwania terapii zależy od rodzaju problemu. Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 55 minut. Diagnoza może pociągać za sobą potrzebę konsultacji także z innym specjalistą.